Poskytujeme ICT (Information and Communication Technologies) poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií zamerané na efektívne riadenie IT organizácie, procesov vývoja a prevádzky IT služieb z hľadiska definovanej obchodnej stratégie.

Zameriavame sa na oblasti:

  • analýzy výkonnosti IT,
  • návrh informačných systémov a metodická podpora pri návrhu a implementácii IS,
  • prevádzka a podpora IT služieb,
  • SAP riešenia.