Zmenový manažment vnímame ako štruktúrovaný prístup k zmene jednotlivcov, tímov alebo organizácií zo súčasného stavu do požadovaného budúceho stavu. Je to organizačný proces zameraný na pomoc zamestnancom prijať a akceptovať zmeny v ich súčasnom podnikateľskom prostredí. IQUAP prostredníctvom tímu svojich konzultantov zabezpečí manažment realizácie zmien v organizácii, ktoré boli vynútené externým alebo interným podnetom.

Zameriavame sa na:

  • posúdenie vplyvu zmien,
  • návrh novej organizačnej štruktúry,
  • návrh plánu organizačných zmien,
  • podporu pri implementácii organizačných zmien.