Zákazníkom poskytujeme poradenstvo pri štruktúrovaní a prevode transakcií finančného a investičného charakteru vrátane vyhľadávania a výberu vhodných subjektov za účelom akvizície a fúzie. Naše riešenie predstavuje komplexný projekt, v ktorom úzko spolupracujeme ako so zákazníkom tak aj s expertmi z oblasti práva, účtovníctva a daní, s cieľom efektívne realizovať transakciu za čo najvýhodnejších podmienok pre zákazníka.

Pri akvizíciách sa zameriavame na:

 • identifikáciu vhodných príležitostí a akvizičných cieľov,
 • ohodnotenie potenciálu trhu a vybraných cieľov,
 • vyhľadávanie a ocenenie cieľových subjektov,
 • vedenie rokovaní až do úspešného uzavretia transakcie,
 • poradenstvo pri akvizičnom financovaní a realizácii akvizície.

 

 Pri fúziách sa zameriavame na:

 • oceňovanie a prípravu spoločnosti,
 • asistenciu pri hľadaní vhodného strategického partnera,
 • identifikáciu a oslovovanie potenciálnych partnerov,
 • prípravu transakčnej dokumentácie,
 • koordináciu ponúk záujemcov,
 • vedenie rokovaní až do úspešného uzavretia transakcie.