IQUAP je spoločnosť založená v roku 2004. Napriek krátkodobej histórii, IQUAP poskytoval svoje služby významným zákazníkom v spolupráci s partnermi na Slovensku a v Európe a podieľal sa na zvyšovaní ich zisku a rozširovaní portfólia služieb a produktov.