IQUAP zaviedol a udržuje systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005.

IQUAP je členom IT Asociácie Slovenska.
IQUAP je partnerom spoločnosti Compuware.